900.000

Thông tin sản phẩm Cặp áp tròng màu Mix Gray độ cận

1. Thương hiệu Luxury glasses

2. Thời gian sử dụng 12 tháng (sau khi mở)

3 Thời hạn sử dụng Dòng 5 năm

4. Đường kính 14-14,5mm

5. Độ cứng của ống kính Mềm mại

Cặp áp tròng màu Mix Gray độ cận
Cặp áp tròng màu Mix Gray độ cận

900.000