250.000

Thông tin sản phẩm kính áp tròng Pear Brow:

Tên sản phẩm: Kính áp tròng Luxury glasses trong suốt cận 3 tháng Vivimedi Oxy Plus cho mắt thở

Độ cận: 0 – 5 độ (có bán cận lệch)

Độ ẩm: 45%

Kính áp tròng Pear Brown cận 0-5 độ
Kính áp tròng Pear Brown cận 0-5 độ

250.000