700.000

Thông tin sản phẩm tròng kính Garmin

Thương hiệu: Garmin

Nhà cung cấp: OSA – Singapore

Nhà phân phối: CTY ESSILOR Việt Nam

Độ cầu: S: +4,00 – 8,00 | C: 0,00 – 2,00

Đạt tiêu chuẩn quốc tế và được các chuyên gia nhãn khoa khuyên dùng

Tròng kính GARMIN
Tròng kính GARMIN

700.000

Danh mục: ,